1. Car Lease Polska
  2. Leasing operacyjny
Rodzaj nadwozia
Rata MIN 2000 2500 3000 Rata MAX
Zaawansowane
Marka pojazdu
Model pojazdu
Dostępność
Rodzaj paliwa
Skrzynia biegów
Rodzaj napędu
Klasa pojazdu
Dodatki

cupra

Leasing samochodu

Dostępnych samochodów: 3

Car Lease Polska

Leasing operacyjny

Leasing, a w tym leasing samochodu jest jedną z najkorzystniejszych form użytkowania i posiadania samochodu w firmie. Zwłaszcza na początku prowadzenia działalności gospodarczej i podczas rozwoju. Najprościej mówiąc leasing jest to rodzaj umowy między podmiotem finansującym nazywanym leasingodawcą, a korzystającym z tego rodzaju usługi, czyli leasingobiorcą. Leasing samochodu polega na przekazaniu go w użytkowanie jednej ze stron w zamian za spłatę rat leasingowych. Auto w leasing, to bardzo przejrzysta i ciekawa opcja finansowania.

Samochód w leasing — czym leasing różni się od kredytu?

Leasing samochodów jest często porównywalny nie tylko do wynajmu długoterminowego, ale również do kredytu konsumenckiego. Sprawdź już teraz nasze oferty leasingowe! Jednak między kredytem a leasingiem jest wiele różnic. Jedną z najważniejszych jest dostępność i związane z tym formalności. Auto na leasing to minimum formalności. Kredyt konsumencki wymaga od przedsiębiorcy przedłożenia bankowi wielu dokumentów. Należą do nich między innymi: zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku oraz składek na ZUS. Często banki mają inne trudne do spełnienia warunki. Często ta instytucja wymaga, aby firma istniała na rynku rok lub dłużej. Oferty leasing są dużo korzystniejsze i łatwiejsze do spełnienia. Kolejna różnica to długość trwania umowy. Bardzo często umowa kredytowa jest dużo dłuższa niż umowa leasingu. Z tego powodu leasing dla firm to dużo ciekawsza opcja. Tu też kredyt ma przewagę na leasingiem. Kredytobiorca, gdy pojawią się trudności i brak płynności finansowej może negocjować z bankiem restrukturyzacje kredytu lub skorzystać z wakacji kredytowych. Leasing na samochód wyklucza taką możliwość. Często również leasing jest droższą opcją niż kredyt. Plusem jest brak zamrożenia środków finansowych i możliwości inwestowania ich w inne obszary firmy. Leasing auta nie obniża zdolności kredytowej.

Leasing samochodu — czym jest leasing finansowy?

Leasing samochodu finansowy jest nazywany również leasingiem inwestycyjnym lub leasingiem kapitałowym. Samochód jest środkiem trwałym i jest on przekazany leasingobiorcy w użytkowanie w zamian za regularne opłacanie rat leasingowych. Tu dostrzeżemy podobieństwo z leasingiem operacyjnym. Samochody w leasingu dla firm mogą być odpisywane w ramach amortyzacji. Leasingobiorca auta po zakończeniu umowy leasingowej ma możliwość wykupu samochodu. Najtańszy leasing, czy najdroższy jest podzielony na dwie różne części. Mamy do czynienia z częścią odsetkową i kapitałową. Część odsetkowa to koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Część kapitałowa to spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu. Leasing auta wymaga również zapłacenia z góry podatku VAT. Dzieje się tak, ponieważ leasing samochodowy finansowy jest traktowany przez prawo podatkowe jako dostawa towaru.

Auto w leasing — czym jest leasing operacyjny?

Auto w leasing operacyjny to odmienna od finansowego opcja leasingu. Polega on na przekazanie w użytkowanie samochodu w zamian na regularne opłacanie rat leasingowych. Samochód podczas trwania całej umowy pozostaje we własności dostawcy leasingu. Leasingodawca może w czasie trwania umowy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia samochodu. Samochody leasingowe w tego rodzaju leasingu mogą być użytkowane w identyczny sposób jak w leasingu finansowym. Wszelkiego rodzaju opłat, do których należą opłaty wstępne, czy czynsz leasingowy można wpisać w koszty uzyskania przychodu. W tego rodzaju leasingu podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej. Dzieje się tak, ponieważ leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. Leasingobiorca ma prawo w każdym momencie trwania umowy wypowiedzieć umowę i oddać przedmiot leasingu, czyli w tym przypadku auto. Możemy posłużyć się przykładem. Pan Mateusz prowadzi firmę, która zajmuje się prowadzeniem zajęć z robotyki w przedszkolach. Auto jest mu niezbędne do codziennych dojazdów i prowadzenia działalności gospodarczej. Po rozpoczęciu działalności pan Mateusz nie posiadał wystarczających środków na zakup auta za gotówkę. W tym przypadku zdecydował się ona na skorzystanie z możliwości leasingu operacyjnego. Samochód w leasing to najlepsza opcja dla niego. Pan Mateusz złożył wniosek leasingowy do firmy leasingowej. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi podpisał umowę. Do jego kosztów należą raty leasingowe, ubezpieczenie pojazdu oraz bieżące koszty utrzymania. Nie ponosi opłat amortyzacyjnych oraz auto nie należy do jego środków trwałych. Gdy umowa dobiegnie końca, to pan Mateusz będzie miał możliwość wykupu auta na własność.

Auta w leasing — leasing operacyjny, a finansowy?

Pojęcia leasingu operacyjnego i leasingu finansowego nie mogą być wykorzystywane zamiennie. Przy zachowaniu formy leasingu operacyjnego przedmiot umowy leasingowej zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, który ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w leasingu finansowym korzystający wpisuje przedmiot leasingu do swoich składników majątkowych i to on ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dobrą wskazówką przy wyborze leasingu operacyjnego lub finansowego będzie porównanie dokładnych kosztów generowanych przez oba typy finansowania zewnętrznego. Pomoże w tym kalkulator leasingu operacyjnego i finansowego. Po podaniu parametrów leasingu wskaże, z jakimi kosztami będzie się on wiązał.

Samochody w leasing: leasing operacyjny – profity dla leasingobiorcy

Samochody w leasing operacyjny są bardzo popularną formą finansowania. Wynika to z wielu korzyści dla leasingobiorcy. Dzięki wybraniu leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma możliwość uzyskania optymalizacji podatkowej. Obniża też swoją podstawę opodatkowania. Przedsiębiorca może też zachować płynność finansową i ma możliwość relokowania środków. Właściciel firmy nie musi też w całości opłacać podatku VAT. Tu jest możliwość płatności rozłożonej na raty. Po zakończeniu umowy leasingowej przedsiębiorca nie jest zobligowany do wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingowej. Brak wykupu nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Samochody w leasing dla firm: księgowania – leasing operacyjny

Jakie koszty musi zaksięgować i ponosi leasingobiorca? Po jego stronie znajdują się wszystkie opłaty. Należy do nich opłata wstępna, opłata podstawowa oraz opłata poniesiona za zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Koszty te są zaliczane do kosztów podatkowych. Dokładnie rzecz ujmując tego rodzaju koszty, zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej, a w niektórych przypadkach do kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Koszty tego rodzaju są często umieszczane w pozycji kosztów wytworzenia w wariancie kalkulacyjnym. W innym wariancie zwanym porównawczym koszty te zlicza się do kosztów działalności operacyjnej lub do kosztów operacyjnych. Miejsce księgowania tych kosztów uzależnione jest głównie od celu użytkowania przedmiotu leasingu. Sposób księgowania opłat z tytułu leasingu operacyjnego znajduje się w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa.

Samochody leasing — wady i zalety leasingu operacyjnego

Dzięki leasingowi operacyjnemu przedsiębiorca ma możliwość wrzucenia prawie wszystkich swoich wydatków z nim związanych w koszty uzyskania przychodu. Do opłat należą: czynsz inicjalny, który w przypadku leasingu samochodu wynosi od 10 do 20 proc. wartości netto auta, wszelkie prowizje, raty leasingowe, opłaty manipulacyjne, koszty związane z bieżącym użytkowaniem auta jak wydatki na paliwo. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca na dokonanie odpisu amortyzacyjnego. Jest to możliwe tylko w przypadku leasingu finansowego. Minusem leasingu finansowego jest możliwość dodania do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie odsetek od rat leasingowych, nie zaś – całej raty.

Samochody leasingowe — ubezpieczenia w leasingu samochodowym

Każdy przedsiębiorca korzystający z leasingu samochodowego musi, obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie Autocasco. Taki pakiet zabezpiecza samochód przed zniszczeniem oraz stratą i chroni zarówno leasingodawcę jak i leasingobiorcę (przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu). W polisie Autocasco przeważnie muszą być zniesione udziały własne i franszyzy integralne, oraz wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody, a także wymiany uszkodzonych części na oryginalne. Ponadto wymagana jest stała suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy leasingu. Podczas leasingu mamy do czynienia również z ubezpieczeniem GAP. Tego rodzaju ubezpieczenie chroni firmę leasingową przed stratą w sytuacji, gdy samochód ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony. Jeżeli wskutek tych zdarzeń dojdzie do rozliczenia z ubezpieczalnią z tytułu autocasco, powstaje różnica między uzyskaną kwotą, wyliczoną przy uwzględnieniu spadku wartości pojazdu, a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego. Dzięki ubezpieczeniu GAP, które nie jest obowiązkowe, różnicę pokrywa ubezpieczający. Wyróżnia się trzy rodzaje tego rodzaju ubezpieczenia: fakturowe (pokrywa różnicę pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a kwotą zakupu samochodu; jest to wariant najbezpieczniejszy, ale najdroższy), finansowe (gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a pozostałą kwotą zobowiązania wobec leasingodawcy) oraz indeksowe (odszkodowanie wynosi z góry określoną wartość procentową ubezpieczonego samochodu).